Zkušenosti s výběrem dodavatele rovné střechy

Stavební trh je obrovský, takže i cenové rozpětí za jednotlivé stavební úkony je ohromné. Nicméně je nutné při výběru dodavatele brát v potaz i jiné než cenové parametry.

Jak začít s výběrem firmy

Na internetu jsme si našli několik firem, které jsme oslovili s vytvořením cenové nabídky na základě našeho projektu. Při svém výběru jsme se řídili recenzemi, uvedenými referencemi, historií společnosti a například také vzhledem webových stránek.

U jedné společnosti se nám stalo, že nám cenovou nabídku nechtěla poslat, že to udělá až po osobní schůzce.

Na schůzce si nechte podrobně vysvětlit všechny položky v cenové nabídce.

Cenové nabídky jsme si prošli a kromě jedné firmy jsme se se všemi sešli na osobní schůzce, aby nám vysvětlili, co všechno se v nabídce nachází a proč. Tohle je velmi důležité, neboť vám tam mohou nacenit i věci, které ve vašem případě nebudou potřeba! Mohlo by se vám totiž stát i to, že pokud jim takovou cenovou nabídku odsouhlasíte, už nikdy vás neupozorní na to, že to nemuseli provést a vy jste to tím pádem ani nemuseli platit. Vše závisí na serióznosti dané firmy.

Při hodnocení cenových nabídek si dávejte pozor také na to, že některé firmy v cenových nabídkách zvlášť uvádějí materiál a práci, jiné to seskupují do jedné položky.

Kdy vybrat firmu na realizaci střechy

Z naší zkušenosti je nejlepší podepsat smlouvu o dílo s pevnou cenou v zimě nebo na úplném začátku jara. Nám se stalo, že jsme střechu řešili již v zimě, než jsme se dostali na schůzky začínalo jaro a než byla smlouva vyhotovená rapidně stouply ceny materiálů. Pro představu cena polystyrenu se zvýšila o 20 %, cena PIR desek o 5 %.

Zajistěte si dodavatele v předstihu, tj. před stavební sezónou.

Zvýšení ceny není jedinou nepříjemností, která vás může při pozdním sjednání prací potkat. Může se vám do toho promítnout také vytíženost firem. Lepší firmy mohou mít zakázky sjednané na celou stavební sezónu, v lepším případě na její převážnou část.

Určení klíčových ukazatelů

Každý by si měl rozmyslet, co je pro něj při výběru dodavatele klíčové.

Pro nás byly klíčovými faktory cena, použité materiály, záruka, historie společnosti a vystupování zástupce firmy.

Nakonec do našich ukazatelů vstoupily i časové možnosti dodavatele.

Příprava před schůzkou

Pokud možno nastudujte si před první schůzkou alespoň základní informace o vaší střeše. To znamená, že byste měli vědět alespoň její skladbu. V případě, že se podíváte i na další technické záležitosti, bude vám to jen ku prospěchu.

Nastudujte si před první schůzkou alespoň základní informace.

Pokud se v dané oblasti alespoň trochu vyznáte, nemusíte tento krok dělat. Ale doporučuji to, neboť máme takovou zkušenost, že obchodní zástupce na nás zkoušel obchodní triky a kdybychom alespoň základy nevěděli, snadno bychom mu naletěli.

S každou schůzkou by se vaše znalosti měly rozšiřovat. Nám každé setkání vneslo do hlav novou myšlenku.

U jakých firem být ostražitý

Na první schůzce se nám stalo, že onen obchodní zástupce to na nás zkoušel. Naštěstí jsem pracovala ve stavební firmě, takže nějaké základní informace jsem věděla a mohla jsem mu dát najevo, že takhle to nepůjde. Rázem se začal chovat jinak a přišlo mi, že není ve své kůži, neboť jsem ho v mnoha věcech musela doplňovat, jelikož se nebyl schopný vyjádřit. Paskvil, který nám poté poslal jako cenovou nabídku, se ani slovy nedá popsat.

Další zkušenost byla naopak taková, že jsme se měli sejít přímo s jednatelem firmy, ale ten nám schůzku hned 2x odvolal krátce před zahájením z důvodu onemocnění a ještě něčeho jiného. Ale u tak vysoce postaveného člověka ve struktuře společnosti se to dá tolerovat, u obchodního zástupce nikoliv.

S panem jednatelem jsme se tedy nakonec sešli, ale nakonec jsme dali přednost jiné firmě z důvodu vytíženosti oné společnosti. Střechu by nám byli schopni zhotovit až za 4 měsíce a nevím, jak rychle by byli schopni řešit případné vady, protože se zákazníky komunikuje pouze pan jednatel. Což mi vzhledem k velikosti dané firmy přijde absurdní.

Technické parametry střechy

Osobně jsem chtěla zelenou střechu s extenzivní zelení, o kterou se člověk nemusí starat, ale vzhledem k finančním možnostem jsme museli najít alternativu. Rozhodli jsme se pro variantu s kamenivem, která sice také patří k dražším střechám, ale měla by vydržet velmi dlouho.

Kamenivo na střeše prodlužuje životnost střechy a chrání dům před přehříváním.

Kamenivo totiž chrání všechny vrstvy střechy před slunečním zářením a jinými vlivy a rovněž se stará o to, aby se dům nepřehříval.

Jednotlivé vrstvy střechy

Naše střecha byla navržená tak, že všechny její vrstvy budou kladeny na skládaný strop od Porothermu zalitý betonem. První vrstvou tedy bude penetrace, na tom bude položená hydroizolace, na níž navazují vrstvy tepelné izolace v podobě PIR desek, spádového polystyrenu vyrobeného na míru dané střeše, TPO fólie, geotextilie a nakonec kameniva.

Místo dražší TPO fólie může být použita PVC fólie, která ale má menší životnost. Tepelnou izolaci je samozřejmě možné řešit výrazně levnějším polystyrenem místo PIR desek, s kterými jsme si rovněž užili svoje. Více níže v sekci Možné komplikace s materiálem.

Problematika atiky

Funkci atiky osobně vidím v tom, že musí chránit jednotlivé vrstvy střechy. Z toho důvodu musíte atiku vystavět do výšky, která bude vyšší než celková skladba střechy. Proto zde není moc prostor ke změnám v použitých materiálech.

My v projektu máme jako tepelnou izolaci PIR desky, které jsou výrazně tenčí než polystyren při stejných izolačních vlastnostech, takže pokud bychom chtěli místo PIR desek použít polystyren, skladba střechy by byla vyšší než atika, a tudíž by bylo nutné atiku postavit ze tří řad cihel místo současných dvou.

Vyplývá z toho to, že pokud byste chtěli změnit skladbu naprojektované střechy, berte v potaz širší souvislosti.

Zakončení atiky

Atika může být zakončena celoplošným oplechováním nebo okapničkou. Výhodou celoplošného oplechování je ochrana vrchní vrstvy střechy před UV zářením a dalšími vlivy. Samozřejmě se ale jedná o dražší variantu.

Zateplení atiky

Atika musí být zateplená, ale v našem případě, kdy ji máme postavenou z broušených cihel plněných minerální vatou Porotherm 44 T Profi Dryfix, to není potřeba.

Prostupy

Na střechu může vést několik prostupů a ne všechny se ukončují stejným způsobem. Musíte tedy dodavatele upozornit k jakému účelu je daný prostup určen.

Okapy

Na jedné schůzce jsme byli upozorněni, ať si zkontrolujeme, zda nemáme okapy navrženy v místě oken. Pán se o tom zmínil, že se mu to v praxi stalo, takže pozor na to. Projektanti ne vždy přemýšlí komplexně.

Příprava střechy dodavatelské firmě

Stavbu před předáním nemusíte nijak zvlášť připravovat. Důležité je, aby beton na stropě byl vcelku rovný a pokud chcete ušetřit, nachystejte i atiku.

Ta musí mít sklon 5 % dovnitř střechy a její povrch musí být zcela rovný. My jsme to chtěli udělat, ale nepodařilo se nám to. Námi vybraný dodavatel střechy RN střechy po nás bude muset atiku opravit. Více o nepovedené stavbě naší atiky v článku.

Některé firmy po nás chtěly, abychom připravili otvory na chrliče, jiné rovnou řekly, že si na ně otvory udělají samy, protože je těžké dopředu určit jejich přesné umístění a sklon.

Pan jednatel z RN střechy nám říkal, že otvory máme udělat, ale neposlechli jsme ho, protože jsme chtěli předejít tomu, že bychom je udělali na jiném místě, s nesprávným sklonem atd., takže je budou také dělat sami.

Vychytávky

Na jedné schůzce také padla informace o tom, že kamenivo ukládané na střechu je dobré před uložením vymýt, aby se hned neznečistily chrliče či okapy.

Možné komplikace s materiálem

Abychom neměli příliš málo problémů, před podpisem smlouvy pan Radek Nový z RN střechy zjistil, že materiál, z kterého máme střechu, je na trhu nedostupný. Jednalo se o PIR desky Kingspan Therma TR26, které jsou celosvětově nedostupné z důvodu nedostatku materiálu, z kterého se vyrábí.

Koho by napadlo, že se něco takového může stát? Mne ani ve snu.

Takže jsme museli obvolávat prodejce i skutečného výrobce, zda je někde nemají skladem. To samozřejmě dopadlo fiaskem, takže nám technik společnosti Kingspan doporučil použití podlahových PIR desek Kingspan Kooltherm K3. Ty se ovšem cenově pohybovaly úplně někde jinde, takže jsme se snažili o to, zda by nám výrobce nevyšel vstříc a jako odškodnění nám je nezlevnil, abychom se dostali na cenu těch střešních. To bohužel také nedopadlo, takže jsme byli nuceni hledat alternativu.

Z RN střechy nám doporučili nějaké české PIR desky PAMAtherm, ale ty byly z hlediska technických parametrů úplně někde jinde za skoro stejnou cenu. Navíc mne šokovalo to, že skoro nesplňovaly normu požární odolnosti, neboť se řadí do kategorie E, zatímco Kingspan spadají do B. Kategorie F již nesplňuje normy. Náhradu jsme si tedy museli najít sami v podobě TOPDEK 022 PIR v tloušťce 100+80 mm.

Smlouva o dílo

I když jsem odpůrcem zbytečného papírování a právních nesmyslů, bez tohoto dokumentu by to bohužel nešlo. Podobu smlouvy o dílo vám předloží stavební firma, ale nebojte se si říct o změny znění některých odstavců a podmínek.

My jsme smlouvu nechali zkontrolovat právníkem, který nám doporučil pár změn, které společnost RN střechy bez problémů akceptovala.

Pan jednatel se ještě před započetím prací přijel osobně podívat na pozemek, vše si nafotil a při této příležitosti jsme i podepsali smlouvu o dílo.