Vybudování vrtané studny

Vybudování studny předchází některé další formální kroky.

Hledání pramene

Nejprve je nutné si pozvat na pozemek proutkaře, který vám zjistí, kde se nachází prameny. Ale pozor, ne na každém pozemku se musí nacházet podzemní voda! Takže před koupí pozemku v obci, kde není vodovod, na tuto záležitost nezapomeňte! My jsme si pozvali proutkaře, který studny zároveň vrtá, takže vyhledání pramenů nám provedl zadarmo. Na našem pozemku se podle jeho slov stéká více pramenů, ale pouze v jednom místě a to v samém rohu pozemku. Takže jsme měli velké štěstí, že tam voda je. Pokud je váš pozemek stále pole s nejasnými hranicemi, je nutné jej nechat vytyčit, aby se prameny nehledaly na cizím pozemku.

Ne všude se nachází podzemní voda!

Povolení studny

Samotnému budování studny ještě předchází papírování, které trvá velmi dlouho (klidně přes půl roku), jelikož se jedná o vodní dílo. My jsme vyřízení povolení nechali přímo na proutkaři, ale po zkušenostech s vyřízením povolení na RD to vidím jako vyhozené peníze, neboť jsme zaplatili 7 600 Kč. Za vypsání několika papírů je to opravdu hodně.

Náš vrt byl původně plánován a také povolen do hloubky 23 m, ale po loňském tropickém létě nám bylo doporučeno vrtat přes 30 m. A na tohle již nestačí klasické povolení, neboť se jedná o důlní dílo, takže o povolení se musí žádat báňský úřad.

Vrtání studny

Samotné vrtání probíhalo velmi jednoduše. Studnař si nejdříve pomocí proutku našel pramen a do toho místa nainstaloval vrtací stroj. Stroj je poháněn elektrickým proudem, takže pro vrtání je nutné mít na pozemku již připojenou elektřinu – vrtná souprava potřebuje 3 fáze a cca 20 A. Až bylo vše nachystáno, začalo vrtání. Obsluha pouze jednou za čas přidala do stroje trubku, která se zavrtávala do země, a to bylo vše. Kolem vrtu se trochu prášilo a v rozmezí cca 3 metrů okolo vrtu se tvořil šedý nános horniny. Vrtání skončilo v hloubce 43 m pod zemským povrchem a prý se vrtalo do žuly a ruly. Z vrtu bylo možné poslouchat šumění vody a žbluňkání, neboť do vody padaly kamínky, které se odlupovaly z vrtáku.

Před vrtáním musíte mít na pozemku k dispozici elektřinu.

Nakonec se vrt měl profouknout stlačeným vzduchem, aby se pročistil. Studna se ale dokončila až druhý den, ale nevím z jakého důvodu, protože by to v pohodě stihli i tentýž den. V každém případě jednání studnaře se mi vůbec nelíbilo, neboť byl hodně protivný a nevrlý. Celkově vystupoval hodně neprofesionálně. Přitom s přítelem se baví normálně, takže pán evidentně nerad jedná s ženami. Navíc mne vytočil tím, že nechtěl podepsat smlouvu o dílo. Bohužel jsem po celém dnu neměla sílu se s ním dohadovat, jelikož výstupů za celý den už bylo dost. Záruku, že ve studni bude voda, nám prý uzná z předávacího protokolu, který mi rozezleně vrazil do rukou.

Při této příležitosti, kdy jsem celý den tajtrlíkovala po pozemku, neboť jsem na hranicích pozemku zatloukala kůly, aby bylo patrné, kde je naše území. Musela jsem částečně zorat pole s řepkou, neboť nám ji zemědělci zaseli na našem pozemku.

Jak dlouho trvá vrtání studny

Námi objednanému studnaři vrtání trvalo 6 hodin do velmi tvrdého podloží a hloubky 43 metrů. Další den ještě přijel usadit zakončení studny, ale u toho jsme již nebyli.

Práce po vyvrtání studny

Vyvrtáním práce nekončí, jelikož je nutné si zakoupit čerpadlo, vložit jej do studny, přivést k němu elektrický kabel a zabezpečit ho proti odcizení, usadit skruže, uzavřít vrt a studnu vyčistit. To znamená, že musíme vodu vypustit ven „do poslední kapky“, nechat studnu týden odstát a proces opakovat. Tímto by se měly prameny rozhýbat a pročistit.

Nakonec vás opět čeká papírování, protože je nutné studnu zkolaudovat. To znamená si zajistit revizi, rozbor vody a podat žádost na příslušný úřad. Podrobnější informace o kolaudaci studny naleznete v samostatném článku.

Hodnocení dodavatele

Studnu nám vrtal pan František Čejka z Bystřice u Benešova. Nicméně s prací nejsme vůbec spokojeni, neboť studna není schopna dát více než 400 až 500 litrů za den, za předpokladu, že v minulých dnech nebyla úplně vyčerpána, což pro zásobování rodinného domu absolutně nestačí. A pro stavební práce už vůbec ne. Na ty jsme si museli zařídit nádrže, které jsme dopouštěli ze sousedova bazénu.

Mimo to jsme při řešení dalších nepříjemností od nezávislých hydrogeologů zjistili, že takový průměr vrtané studny nevyhovuje normám. Problém je ovšem ten, že všichni studnaři nabízí zcela totožné vrtané studny. Nevím, z čeho to vzniklo, ale přijde mi, že nezareagovali na změnu normy novou technikou.