Vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby

Pro mnoho lidí je vyřízení stavebního povolení či ohlášení stavby noční můrou. Ale je to opodstatněné? Lidé, kteří se touto činností živí, vám budou tvrdit, že bez zkušeností byste do toho jít neměli, ale já si to nemyslím. Známá nám nabízela, že nám vše vyřídí za 30 000 Kč + správní poplatky. Po sdělení této částky jsem se málem vyvrátila a samozřejmě ji odmítla. A udělala jsem dobře, neboť naše aktivita v tomto procesu se soustředila pouze na to, abychom ve správnou chvíli vypsali správnou žádost, případně objednali doplňkovou službu.

Jaký je rozdíl mezi povolením a ohlášením stavby

Již na začátku jsem zmínila pojmy stavební povolení a ohlášení stavby, ale v čem je mezi nimi rozdíl? Jednoduše řečeno pouze v době, po které dostanete do ruky papír, který vás opravňuje zahájit výstavbu, neboť vydání stavebního povolení trvá mnohem déle než ohlášení stavby. Ale ne vždy můžete stavět pouze na ohlášku (ohlášení stavby). V našem případě to bylo možné, jelikož náš dům nepřesahuje velikost 150 m2 zastavěné plochy, ale z důvodu nepřejícího souseda jsme byli nuceni podat žádost o vydání stavebního povolení. K ohlášení stavby totiž potřebujete mít podepsaný situační výkres, a to se nám nepodařilo od všech sousedů zajistit.

Takže jednoduše řečeno, pokud máte v plánu stavět dům, který nepřesáhne zastavěnou plochu 150 m2 a máte od všech sousedů podepsaný situační výkres, že s vaším stavebním záměrem souhlasí, můžete podat žádost pouze na ohlášení stavby. V případě, že nesplňujete tyto dva předpoklady, musíte podat žádost o stavební povolení.

Co všechno tedy musíte udělat?

Hned jakmile budete mít základní situační výkresy od projektanta, si od společnosti ČEZ zajistěte vyjádření k projektové dokumentaci, od správce plynovodů (RWE či E.ON) stanovisko ke stavbě a od firmy CETIN (dříve O2) rovněž stanovisko ke stavbě.

Poté, co vám projektant zpracuje sjezd na pozemek, tak všechny podklady ke sjezdu, tj. řez, situační výkres a technickou zprávu, pošlete s žádostí o vyjádření na místně příslušný Dopravní inspektorát Policie České republiky a správci komunikace, na kterou se chcete připojit (vybudovat sjezd), v našem případě to byla Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Po získání těchto vyjádření požádejte o povolení sjezdu na příslušném úřadě (pro nás to byl Městský úřad Benešov, Silniční správní úřad).

Zaveďte si datovou schránku, neboť je to velmi rychlý prostředek komunikace s úřady.

Koordinované stanovisko

Jakmile se vám do ruky dostane projektová dokumentace obsahující průvodní zprávu, technickou zprávu, situační výkresy, řezy, pohledy a půdorys, tak ji podejte s žádostí o koordinované stanovisko na příslušný úřad (v našem případě Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí). Koordinované stanovisko znamená, že dostanete vyjádření od skoro všech potřebných úředníků na jednom papíře. Nevím proč, ale my jsme museli podat zvlášť žádost o vydání závazného stanoviska o ochraně ovzduší kvůli krbu (někdy to může být součástí koordinovaného stanoviska).

Vynětí půdy ze ZPF

Stejné podklady na stejný úřad zároveň podejte s žádostí o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, pokud je pozemek veden jako orná půda. Tato žádost musí být podepsána místně příslušným stavebním úřadem (pro nás Městský úřad Týnec nad Sázavou). K této žádosti budete muset doložit dokument zabývající se vyhodnocením důsledků umístění stavby na ZPF. Tento dokument jsme si zpracovali sami a byl nám uznán 🙂 Dále budete potřebovat doložit výpočet odvodů za vynětí půdy ze ZPF, ale to je velmi jednoduché a pomůcku naleznete zde.

Stanovisko hygienické stanice

Nový zákon přidal další povinnost pro stavebníky a tou je nutnost ke stavebnímu řízení doložit stanovisko od Krajské hygienické stanice. Počítejte s tím, že po vás tito úředníci mohou chtít hlukovou studii. Její vypracování trvá přibližně měsíc a ceny jsou značně rozdílné. Mnoho podnikatelů nám ji nacenilo na 30 000 Kč bez DPH, ale nakonec jsme si nalezli ateliér, který nám ji zhotovil za cenu okolo 10 000 Kč. Takže žádná levná záležitost to není! Ale je zajímavé, že po našich příbuzných nic takového hygiena nechtěla. Asi jiný kraj, jiný mrav. Tak tedy projektovou dokumentaci s hlukovou studií doložte na místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici a čekejte tak jako my klidně i víc než měsíc na vyjádření.

Povodí řek

Pokud budete mít domácí ČOV, tak budete potřebovat i stanovisko místně příslušného povodí – pro nás Povodí Vltavy.

Buďte milí a nechte se vést radami úředníků.

Až budete mít v rukou všechna vyjádření, tak nezbývá nic jiného než si nechat podepsat situační výkres od všech majitelů sousedních pozemků a společně s již kompletní projektovou dokumentací včetně průkazu energetické náročnosti budov na územní souhlas/územní rozhodnutí a ohlášení stavby/stavební povolení. V našem případě, kdy jsme neměli podpisy od všech sousedů, jsme podali žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavební úřad (Městský úřad Týnec nad Sázavou).

Paní referentka nám po prostudování projektové dokumentace zavolala, že svou žádost máme stáhnout a máme podat žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a ohlášení stavby. Takže důležité je si na úřadě udělat dobré jméno a řídit se jejich instrukcemi. Když si nevíte rady, tak na úřad zavolejte nebo si tam zajděte a zeptejte se. Jsou tam pro vás, takže vám ruku neutrhnou. My jsme se ptali pořád a nesetkali jsme se s negativními reakcemi. Dále je nutné prostudovat jednotlivé žádosti, které vám samy napoví, co budete potřebovat. Komplikace byly pouze s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, na kterou jsme byli nuceni podat stížnost. Ale už to snad máme za námi.

Náklady na získání stavebního povolení

Povolení jsme si vyřizovali sami, neboť ceny u lidí, kteří se tímto živí nebo si tím přivydělávají, jsou astronomické. Jediné, co jsme si nechali vyřídit, bylo povolení na studnu, neboť to jsme potřebovali rychle. Ale myslím, že kdybychom si to dělali sami, bylo by to mnohem rychlejší.

PoložkaCena
Měření radonu2 599 Kč
Hydrogeologický posudek na vsakování vod2 500 Kč
Správní poplatek na sjezd500 Kč
Hydrogeologický posudek na ČOV3 000 Kč
Měření hluku9 680 Kč
Srávní poplatek za územní souhlas ČOV150 Kč
Správní poplatek za povolení stavby2 500 Kč
Vynětí půdy ze ZPF4 278 Kč
Povolení studny externě5 100 Kč
Ohlášení stavby na báňský úřad externě2 500 Kč
Celkem32 807 Kč

Do nákladů jsem nezahrnula částky, které jsme zaplatili za dopravu na úřady a poštovné, v případech, kdy jsme projekty s žádostmi na úřady posílali. Jsou to také nezanedbatelné částky, ale ne každý staví 300 km od domova.