Podoba domu a projektová dokumentace

Jakmile byl vybrán vhodný pozemek, tak jsme mohli začít soustředit svou pozornost na podobu domu. Podali jsem si žádost o vyjádření k našemu záměru na stavební úřad a ten nám stanovil, že dům nesmí mít více než dvě patra a nesmí přesáhnout výšku pěti metrů. A rovněž nám nařídil, že zastavěná plocha pozemku může být pouze 30 %. Nicméně s těmito podmínkami jsme neměli problém, neboť jsme od začátku věděli, že chceme přízemní dům o užitné ploše okolo 100 m2.

Prohledali jsme snad všechny katalogy projekčních a stavebních společností až jsme narazili na jeden dům, který nás zaujal. Ten jsme si dál přizpůsobovali svým požadavkům a ve chvíli, kdy jsme byli zcela přesvědčeni o jeho podobě, jsme si sjednali schůzku s projektantkou a zadali jí vypracování projektu. Bohužel tohle řešení bylo přes známost, takže jsme si jej nepojistili smlouvou. To byla největší chyba, kterou jsme udělali.

Vše si pojistěte smlouvou, ať už se jedná o každou maličkost či službu od známého.

Místo toho, abychom již na jaře 2016 začali stavět, tak stále řešíme ohlášení stavby či stavební povolení. Nehledě na to, že nás to stálo zbytečné výdaje navíc, neboť nový zákon přinesl novou povinnost, která nás stála 10 tisíc korun. Ale o tom si povíme v dalším článku věnujícímu se vyřizování stavebního povolení.

Dále bych vám doporučila si nechat projektovou dokumentaci udělat na míru, neboť hotové projekty nebudou přizpůsobené vašemu pozemku a požadavkům.

Nechte si projekt zpracovat na míru.

Vyjádření správců sítí

K dokumentu s vyjádřením stavebního úřadu k vašemu záměru předejte projektantovi rovněž sdělení o existenci sítí na vašem pozemku a v jeho okolí od společnosti ČEZ, RWE či jiného poskytovatele plynu v dané lokalitě, a od firmy CETIN (dříve O2). Některá vyjádření vám přijdou obratem, neboť se generují automaticky. Ale je možné, že si tyto dokumenty projektant zařídí sám, ale my jsme si o ně žádali sami.

V některých městech je již možné podat hromadnou žádost o existenci inženýrských sítí. To znamená, že podáte pouze jednu žádost na této stránce a přijdou vám vyjádření od všech dotčených správců sítí.

Potřebné posudky

Projektant bude dále potřebovat hydrogeologický posudek na vsakování dešťových vod (cca 2 500 Kč) a protokol ke stanovení radonového indexu (cca 2 600 Kč), aby mohl navrhnout případná protiradonová opatření. Pokud budete mít domácí čistírnu odpadních vod, tak budete potřebovat hydrogeologický posudek i na likvidaci odpadních vod (cca 3 000 Kč).

Výběr stavebních materiálů

Mějte též na paměti, že projektant se vás již v této fázi bude ptát, z jakých materiálů, co budete chtít. Pro laiky jako jsme my to bylo dost obtížné. Ale na druhou stranu by vám kvalitní projektant měl být schopen poradit. Nikde není dáno, že se v průběhu výstavby od projektové dokumentace nesmíte odchýlit, ale podle mého názoru se dodržením projektu více či méně vyvarujete budoucích problémů.

Již v tuhle chvíli si budete muset vybrat materiály, z jakých budete stavět.

Po mých zkušenostech z práce ve stavební firmě vím, že projektant dokáže vyhotovit projektovou dokumentaci za měsíc. Naší projektantce nestačil ani půl rok… Ale věřím, že teď nám na oplátku bude nápomocna při samotné výstavbě, pokud se k ní přes všechny ty problémy někdy prokoušeme.

Cena projektové dokumentace k povolení stavby

Podotýkám, že my jsme si zaplatili pouze projekt určený pro povolení stavby. Pak jsou ještě prováděcí projekty a ty jsou cenově někde úplně jinde.

PoložkaCena
Průkaz energetické náročnosti budov2 100 Kč
Projekt elektroinstalace a přípojky4 500 Kč
Statika celé stavby6 000 Kč
Osazení objektu v terénu, zaměření4 500 Kč
Projekt jímky2 000 Kč
Architektonicko-stavební řešení15 000 Kč
Projekt sjezdu2 000 Kč
Doplňková statika výstuží2 000 Kč
Požárně bezpečnostní řešení stavby1 700 Kč
Projekt ČOV5 500 Kč
Projekt přípojek, vsakování vod3 000 Kč
Celkem48 300 Kč

Projekt čistírny odpadních vod nám nakonec byl k ničemu, neboť jsme se rozhodli pro realizaci jímky.